Uwagi i sugestie

Czy istnieje możliwość zmiany parametrów np. CPU, RAM, Dysk serwera VPS?

Tak, istnieje możliwość zwiększenia wszystkich parametrów dostępnych w kalkulatorze serwerów VPS.

Zmiany można dokonać poprzez http://panel.exone.pl , zmiany parametrów zostaną wprowadzone automatycznie, oraz nie wpłyną w żaden sposób na dane znajdujące się na serwerze VPS.