Uwagi i sugestie

Dlaczego nie można zapisać pliku, mimo wolnej przestrzeni na dysku?

Na wirtualizacji OpenVZ stosuje się nie tylko limit rozmiaru plików, ale także limit ilości plików czyli tzw iNode w systemie plików. Dlatego jeśli nie można zapisać nowego pliku na dysku należy sprawdzić ich liczbę. Standardowo wszystkie VPSy mają limit 300tys. plików. Jeśli VPS posiada odpowiednio wyższe parametry, można zwiększyć ten limit na wniosek klienta.

Progi limitów podane są w tabeli poniżej.

Pamięć RAM Procesor Limit inode'ów
od 512MB od 1GHz 300tys.
od 1GB od 1,5GHz 500tys.
od 2GB od 2,5GHz 750tys.
od 3GB od 2x2,5GHz 1mln.

 

Aby sprawdzić ilość wykorzystanych inode należy wydać w konsoli polecenie:

df -i

Przykładowy wynik polecenia:

root@vps00000:/# df -i
Filesystem            Inodes   IUsed   IFree IUse% Mounted on
/dev/simfs            300000   34570  265430   12% /
tmpfs                  65536       4   65532    1% /lib/init/rw
tmpfs                  65536       1   65535    1% /dev/shm

Kolumna Inodes pokazuje jaki jest limit, IUsed ile użytych, IFree ile wolnych. Interesuje nas głównie wiersz który jest zamontowany w katalogu głównym '/', czyli w tym przypadku Filesystem /dev/simfs