Uwagi i sugestie

Jak zainstalować serwer WWW + PHP + MySQL w systemie FreeBSD 7 z pakietów

Ponieważ porty nie są już wspierane przez  system FreeBSD 7 konieczne jest korzystanie z pakietów, aby dalej  korzystać z wersji 7 systemu. W celu instalacji serwera WWW, interpretera PHP i bazy danych MySQL pod wspomnianą wersją systemu należy postępować z poniższymi instrukcjami.

Najpierw pobieramy i instalujemy odpowiednie pakiety:

pkg_add -rv mysql55-server
pkg_add -rv lighttpd
pkg_add -rv php5
pkg_add -rv php5-extensions
pkg_add -rv php5-mysql php5-mysqli

Dodajemy do pliku /etc/rc.conf linie:

mysql_enable="YES"
lighttpd_enable="YES"

Uruchamiamy serwer MySQL:

/usr/local/etc/rc.d/mysql-server start

Ustawiamy hasło dla użytkowniak root bazy MySQL (zamiast 'new-password' prosimy podać skomplikowane, najlepiej losowe):

/usr/local/bin/mysqladmin -uroot password 'new-password'

Tworzymy katalog dla plików strony WWW:

mkdir -p /usr/local/www/data/

W pliku/usr/local/etc/lighttpd/modules.conf  odkomentowujemy linię:

#include "conf.d/fastcgi.conf"

Do pliku /usr/local/etc/lighttpd/conf.d/fastcgi.conf dodajemy na samym końcu:

fastcgi.server = ( ".php" =>
                   ( "php-local" =>
                     (
                       "socket" => "/tmp/php-fastcgi.socket",
                       "bin-path" => "/usr/local/bin/php-cgi"
                     )
                   )
                )

 

Uruchamiamy serwer WWW:

/usr/local/etc/rc.d/lighttpd start

 

Pliki strony wgrywamy do katalogu:

/usr/local/www/data/