Uwagi i sugestie

Zanim rozpoczniesz pracę z systemem Linux, FreeBSD zainstalowanym na VPS warto wykonać kilka podstawowych komend uaktualniających.

Dala systemów CentOS 5/6 i Fedora:

 

Aktualizacja systemu.

# yum update

Usuwa stare pobrane pliki archiwów

# yum clean all

Warto wykonać ponowny rozruch systemu po aktualizacji.

# reboot

Debian, Ubuntu

 

Pobiera nowe listy pakietów

# apt-get update

Aktualizacja systemu.

# apt-get upgrade

Usuwa stare pobrane pliki archiwów

# apt-get autoclean

Warto wykonać ponowny rozruch systemu po aktualizacji.

# reboot

FreeBSD

 

Uaktualniene drzewo portów

# portsnap fetch

# portsnap update

 

UWAGA!! FreeBSD 7.x nie wspiera już portów. Zobacz poradnik jak Jak zainstalować serwer WWW + PHP + MySQL w systemie FreeBSD 7 z pakietów