Uwagi i sugestie

Po aktualizacjach marzec/kwiecień 2018 w Windows 10 może pojawić się problem z łączeniem do zdalnych Pulpitów starszych wersji Windows (starszych niż Win10).

Oznaki tego problemu:

1. system jest już w pełni załadowany (można to potwierdzić w przez konsole vSphere)

2. gdy próbujemy się połączyć przez RDP do VPSa dostajemy błąd: 

An authentication error has occurred.

The function requested is not supported.

 

Powodem może być nieudana negocjacja szyfrowania której nie obsługują starsze wersje.

Aby sprawić że połączenie zacznie działać w naszym Windows 10 należy uruchomić Wiersz poleceń  z uprawnieniami Administratora i wydać polecenie:

REG  ADD HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\CredSSP\Parameters\ /v AllowEncryptionOracle /t REG_DWORD /d 2