Uwagi i sugestie

Okresy rozliczania ilości przetransmitowanych danych są różne w zależności od wirtualizacji w której jest zakupiony VPS.

Dla VPSów opartych o wirtualizację VMware okres transferowy rozpoczyna sie w dniu miesiąca w którym pierwszy raz został utworzny serwer. Np jeśli serwer VPS utworzono 12 listopada 2012, to okres transferowy kończy sie 11 grudnia 2012 i wtedy też są zerowane liczniki.

Dla VPSów opartych o wirtualizację OpenVZ okresy transferowe pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi. Zliczanie rozpoczyna sie 1 dnia miesiąca a kończy się (zerowane sa liczniki) ostatniego.