Uwagi i sugestie

Odwrotna translacja adresów DNS lub z języka angielskiego: Reverse DNS lub revDNS to system serwerów oraz protokół komunikacyjny będący częścią systemu DNS. System ten pozwala na realizację zadania odwrotnego niż większość systemu DNS - Odwrotny DNS zamienia adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową na adresy znane użytkownikom Internetu. Dzięki wykorzystaniu revDNS adres IP, czyli np. 145.97.39.155 może zostać zamieniony na odpowiadającą mu nazwę mnemoniczną - pl.wikipedia.org.

 

Jedyną opcją ustawienia revDNS na swojej maszynie wirtualnej jest kontakt z pracownikami, poprzez adres: pomoc@exone.pl.
W temacie wiadomości podajemy: "revDNS, ID VPS (tutaj wpisujemy id serwera)".
Jako treść:
"Proszę o aktywację revDNS na moim serwerze.
IP: (tutaj wpisujemy adres IP serwera).
Nazwa domeny: (Tutaj wpisujemy nazwę domeny, która ma być ustawiona jako revDNS)".