Uwagi i sugestie

Łączenie przez VNC z Serwerem VPS w eXone.pl
Film pokazuje jak włączyć pulpit zdalny na systemie Ubuntu. Następnie jak się podłączyć z zdalnym pulpitem na tym serwerze.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Nie mamy interesującego Cie filmu?
Masz sugestie, pytania?