Uwagi i sugestie

Obsługa SnapShot w VMWare dla Serwera VPS ne eXone.pl
Film pokazuje w jaki sposób używać opcji SnapShot jakie daje VMWare po wykupieniu usługi Serwer VPS w www.exone.pl przez vSphere Client.
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Nie mamy interesującego Cie filmu?
Masz sugestie, pytania?