Uwagi i sugestie

Konfiguracja klienta poczty Outlook 2010 do IMAP w eXone.pl
Film pokazuje jak w poprawny sposób skonfigurować klienta pocztowego Outlook 2010 lub 2007 do obsługi skrzynki pocztowej przez IMAP w eXone.pl
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Nie mamy interesującego Cie filmu?
Masz sugestie, pytania?