Uwagi i sugestie

Regulamin promocji "Kosimy ceny! - 50% taniej"

Chcąc uatrakcyjnić ofertę naszej firmie, wprowadziliśmy promocję "Kosimy ceny! - 50% taniej". Zamawiając i opłacając dowolny serwer baz danych firebird w eXone.pl, automatycznie otrzymujesz rabat 50% na zawsze! za utrzymywanie serwera.

Zasady korzystania z promocji

 1. Zamów dowolny  serwer baz danych firebird,
 2. Dokonaj wpłaty w ciągu 14 dniowego okresu testowego,
 3. Korzystaj z rabatu 50% na zawsze! za utrzymywanie serwera.

Regulamin promocji

§1 Organizator

 1. Organizatorem promocji "Kosimy ceny! - 50% taniej" jest eXone.pl z siedzibą w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 46

§2 Podstawy prowadzenia promocji

 1. Podstawą prowadzenia akcji promocyjnej jest niniejszy regulamin.
 2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest do wglądu w siedzibie organizatora promocji oraz na stronie internetowej www.exone.pl.

§3 Czas trwania promocji

 1. Akcja promocyjna trwa od 1 września 2010 r. do odwołania.
 2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia dokonaną przez stronę internetową organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za usługę zamówioną w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi do siedmiu dni po złożeniu zamówienia.

§4 Uczestnicy

 1. Uczestnikami promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które:
  • dokonają w okresie trwania promocji zamówienia na serwer baz danych firebird,

§5 Zasady promocji

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zamówienia przez stronę www.exone.pl oraz uiszczenie opłaty zgodnej z fakturą pro forma oraz terminem płatności.
 2. Promocja wiąże się z uzyskaniem rabatu 50% na zakupiony serwer baz danych firebird.
 3. Prolongata usługi po upływie przedłużonego okresu abonamentowego odbywa się na ogólnych zasadach oraz w oparciu o cennik dostępny na stronie www.exone.pl.
 4. Integralną część niniejszego regulaminu stanowi regulamin świadczenia usług hostingowych VPS.