Uwagi i sugestie

Regulamin promocji

Regulamin promocji "Dłużej z nami"

§1 Podstawowe informacje

 1. Organizatorem promocji "Dłużej z nami" jest eXone.pl zwana w dalszej części regulaminu organizatorem promocji.
 2. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej eXone.pl
§2 Czas trwania promocji
 1. Promocja "Dłużej z nami" obowiązuje od dnia 26.09.2012 do odwołania
§3 Zasady promocji
 1. Uczestnikami promocji mogą być zarówno pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy posiadające osobowość prawną, które w terminie obowiązywania niniejszej promocji:
  a) aktywują jeden z pakietów hostingowych Standard, Biznes, Biznes Plus, Premium, lub Professional
  b) uiszczenie opłaty zgodnej z fakturą pro forma oraz terminem płatności,
  c) w momencie rozpoczęcia promocji nie posiadały i nie użytkowały pakietów typu Standard, Biznes, Biznes Plus, Premium, lub Professional
 2. Promocja dotyczy wyłącznie pakietów hostingowych Standard, Biznes, Biznes Plus, Premium, lub Professional oraz wybranie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.
 3. W ramach promocji - Abonent, który zarejestruje pakiet hostingowy objęty promocją i dokona opłaty za usługę hostingową w terminie wskazanym na fakturze proforma, otrzyma dodatkowe miesiące abonamentu bez dodatkowych opłat (gratis).
 4. Dodatkowe miesiące usługi hostingowej przysługują w przypadku opłacenia pakietu hostingowego objętego niniejszą promocją w terminie wskazanym na fakturze proforma. Organizator promocji dokona przedłużenia pakietu o dodatkowe miesiące usługi hostingowej w momencie odnotowania terminowej wpłaty na rachunek bankowy organizatora.
 5. Niniejsza promocja nie obowiązuje w przypadku odnotowania nieterminowym opłaceniu faktury proforma za usługę hostingową.
 6. Ilość miesięcy dodana dodatkowo do opłaconego abonametu jest zależna od pakietu wg poniższej tabeli:
  Pakiet Ilość miesięcy
   Standard  1
   Biznes  3
   Biznes Plus  6
   Premium  6
   Professional  6
§4 Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi w danym czasie jak i rabatami.
 2. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz okresu jej trwania bez podania przyczyny.